Smart og bærekraftig bruk av menneskelige ressurser

Innvi bistår i utviklingsprosesser som gir verdier for medarbeidere, bedrifter og samfunn.

Har du engasjerte medarbeidere og kolleger på jobb?

Manglende engasjement hos medarbeidere er et større verditap for norske bedrifter enn sykefravær.
Engasjerte medarbeidere trives bedre. Skaper høyere fortjeneste. Er mer kreative og bidrar mer til innovasjon og utvikling.

Gevinstene av engasjement på jobb er målbare i forskning:

31% høyere produktivitet og 23% høyere lønnsomhet

81 % lavere fravær og 87% mindre sannsynlighet for å forlate arbeidsplassen

77% av medarbeidere som opplever at deres styrker blir anerkjent og etterspurt på jobb, sier at de blomstrer og er engasjert.

Blir du nysgjerrige på disse tallene og sammenhengene?
Og hvordan du med praktiske grep kan styrke engasjementet  i din virksomhet?

Vi tilbyr Workshops, inspirasjonssamlinger, veiledning og prosessledelse for økt arbeidsglede, engasjement, innovasjon og verdiskaping. Vi utvikler folk og bedrifter.

Group 12

Workshop og inspirasjonssamlinger

for styrking av engasjement, arbeidsglede og utvikling i bedrifter og team.

Group 11

Prosessledelse

der samlinger kombineres med internt arbeid mellom samlinger, ut fra bedriftens behov og ønskede utviklingsområder.

export-04

Veiledning og støtte til ledere og medarbeidere

innen sykefravær, karriereutvikling og omstilling. Lederstøtte og konflikthåndtering.

Forretningsutvikler og Medskaper. Innovasjon og karriereveiledning, teamutvikling, lederutvikling. INNVI AS. Karen Hannasvik.

Karen Hannasvik

Forretningsutvikler og Medskaper

Karen elsker arbeidsfellesskap som arena for læring og utvikling av arbeidsglede og trivsel, personlig vekst og verdiskaping. Med smartere og mer bærekraftig bruk av alle menneskers styrker og kompetanser, kan vi sammen skape større deltakelse, høyere engasjement og mer verdiskaping for alle, på arbeidsplassen og livet for øvrig.

Bakgrunn: IT/Øk/Ledelse, Pedagogikk, Organisasjonspsykologi, coaching og karriereveiledning. Ledelse og utviklingsarbeid i IT-utviklings- og omstillingsprosjekter og fra arbeidsinkludering. Egen gründererfaring.

Liv Berge Profilbilde 15.07

Liv Berge

Daglig Leder og Medskaper

Liv er glødende opptatt av arbeid – som fenomen, som verdiskapende aktivitet for medarbeidere og bedrifter, og som kilde til helse og livskvalitet for den enkelte. Jo bedre livet i arbeid er, jo større verdi gir det for mennesket, arbeidsplassen og samfunnet. Skal arbeidslivet være bærekraftig framover, må menneskelige ressurser forvaltes smart med anerkjennelse, inkludering og tillit i fokus.

Bakgrunn: Sosiolog og arbeidsforsker, Coach, veileder og prosessleder. Ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Egen gründererfaring.